Hμερομηνία: 05 October 2022

H Ιστοσελίδα http://www.theprojectgarments.gr περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «The Project Garments» (ΑΦΜ 80 05 39 50 5, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12 83 76 30 20 00, ΔΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑ). Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Λ. Ηρακλείου 393 14122, Νέο Ηράκλειο. Η «The Project Garments» καταβάλει καθημερινά κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ουσιαστικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρείας. Με τη δημιουργία του συγκεκριμένου e-shop σηματοδοτείται η έναρξη μίας μορφής προηγμένης επικοινωνίας της εταιρείας με τους πελάτες μας. Το e-shop που δημιουργείται απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του internet που επιθυμούν την άμεση ενημέρωση τους στα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών μέσα από το e-shop, κατόπιν εξ’ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας, πάντοτε υπό την επιφύλαξη της επάρκειας των αποθεμάτων της εταιρείας. Η «The Project Garments» στοχεύει στην άμεση εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη με την συνεχή υπευθυνότητα που επιδεικνύει σε όλη την πορεία της επιχειρηματικής της ανάπτυξης και τη καλλιέργεια εμπιστοσύνης. Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο ενώ οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της εταιρείας να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις. Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους. Για εμάς ο πελάτης είναι υποχρέωσή μας να είναι πάντα ενημερωμένος και διασφαλισμένος. Για τον λόγο αυτό ενημερώνουμε τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος μας για τα ακόλουθα θέματα:

Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της «The Project Garments» για να γίνουν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε: 1. το πλήρες ονοματεπώνυμό σας 2. τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα 3. τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε) 4. την ηλεκτρονική σας διεύθυνση Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η εταιρεία τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που εδόθη από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006. Τα προσωπικά στοιχεία σας, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.

Β. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

H Ιστοσελίδα http://www.theprojectgarments.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL της τράπεζας Eurobank, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους μέσω του Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι δημιουργοί φωτογραφιών ως πρωτοτύπων έργων του πνεύματος σύμφωνα με την διάταξη 2§ 1 της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης – Παρισίων , του άρθρου 2 § 1 του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει σήμερα και της Οδηγίας 93/98 ΕΚ, έχουν συμφωνήσει να μεταβιβάζεται αυτοδίκαια (κατά το άρθρο 32 § 2 του Ν. 2121/93, όπως ισχύει σήμερα) στην «Εταιρεία» το περιουσιακό δικαίωμα και το σύνολο των εξουσιών τους επ’ αυτού σχετικά με κάθε φωτογραφία που θα δημιουργούν και έχουν αποδεχθεί ότι η «Εταιρεία» θα έχει την πλήρη εκμετάλλευση των έργων αυτών χωρίς περιορισμό καθώς και τα δικαιώματα τροποποίησης, αναπαραγωγής, ένταξης και πολλαπλασιασμού για όλη την διάρκειά της (άρθρο 9 της Συνθήκης WIPO για την πνευματική ιδιοκτησία που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 3184/2003 – ΦΕΚΑ’ 228/26.09.2003, 12 της Συμφωνίας TRIPS για τα δικαιώματα της διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του Εμπορίου, που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 2290/1995 [ΦΕΚ Α’ 28] καθώς και το άρθρο 6 της Οδηγίας 93/98.

COMPLIANCE

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .

Γ. ΤΟ ΠΩΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

Τα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των πωλούμενων προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα πληροφορηθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στις ιστοσελίδες μας και κάνοντας ‘κλικ’ στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος.

Δ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί. Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shop, έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΣΩ E-SHOP

 • Αφού επιλέξετε και δείτε αναλυτικά τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν τα προσθέτετε στο καλάθι, για να δείτε το καλάθι σας και να προχωρήσετε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας τοποθετείτε τον κέρσορα πάνω δεξιά στο εικονίδιο του καλαθιού μέχρι να εμφανιστεί μια μικρή προεπισκόπηση της παραγγελίας σας και πατάτε το βελάκι ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ή απλά κάνετε click πάνω στο εικονίδιο του καλαθιού ( πάνω δεξιά σημείο της οθόνης).
 • Έχετε την δυνατότητα να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας είτε ως επισκέπτης συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία που ζητούνται, είτε εάν έχετε λογαριασμό μέσω αυτού απλά βάζοντας το email και το συνθηματικό σας, είτε να δημιουργήσετε εκ νέου λογαριασμό δηλώνοντας email και λοιπά απαραίτητα στοιχεία. Για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα πατάτε το κουμπί που εμφανίζεται CHECKOUT/OΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Συμπληρώνετε τα στοιχεία αποστολής και τα στοιχεία χρέωσης, όπως θα σας ζητηθούν. Για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα πατάτε το κουμπί που εμφανίζεται

CHECKOUT | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής που επιθυμείτε με κάνοντας ”κλικ” στο λευκό κουτάκι που εμφανίζεται δίπλα από κάθε μέθοδο πληρωμής, αποδεχθείτε τους όρους χρήσης και ολοκληρώστε την παραγγελία σας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση θα δείτε ένα μήνυμα στην οθόνη σας που θα σας δίνει τον κωδικό της παραγγελίας σας και θα σας ενημερώνει για την διεύθυνση του email όπου θα σας σταλεί μια προεπισκόπηση της παραγγελίας που μόλις κάνατε.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, το http://www.theprojectgarments.gr σας διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής: Χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας ή του λογαριασμού σας στο PayPal και αντικαταβολή.

 • Η χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας η του PayPal γίνεται την ημέρα έναρξης της διαδικασίας αποστολής των προϊόντων. Το http://www.theprojectgarments.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της κάρτας σας και όλοι οι κάτοχοι καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας. Η The Project Garments δέχεται τα παρακάτω μέσα πληρωμής: VISA, MASTERCARD, PayPal, DINERS & EUROLINE).
 • Με αντικαταβολή (μόνο για την Ελλάδα και για παραγγελίες άνω των 20€ ) τη στιγμή που θα παραλάβετε τα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα επιβαρύνεται με χρέωση 3€ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% ή στην περίπτωση τροφίμων 13%). Για παραγγελίες άνω των 400€ ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με έξοδα αντικαταβολής. Το ανώτατο ποσό μετρητών με αντικαταβολή ανέρχεται στα 499€. Για αντικαταβολές μεγαλύτερης αξίας και μέχρι 1300€ μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή με κάρτα μέσω POS στο κατάστημα της courier. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ (24% ή στην περίπτωση τροφίμων 13%), ενώ το www. theprojectgarments.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.
 • Με μετρητά ή κάρτα χωρίς χρέωση για παραλαβή της παραγγελίας από τα κεντρικά της εταιρείας (Λεωφόρος Ηρακλείου 393 , Νέο Ηράκλειο Αττικής, 14122).

Ε. ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ – ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι αποστολές των προϊόντων γίνονται στο Νομό Αττικής και την υπόλοιπη Ελλάδα δωρέαν για παραγγελίες άνω των 50€ ,με κόστος 2€ για παραγγελίες από 20€ έως 50€ και με κόστος 3€ για παραγγελίες κάτω των 20€. Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται μέσω των εταιρειών EasyMail και ACS εντός 1-5 εργάσιμων ημερών από την καταχώρηση της παραγγελίας.

Εάν έχετε επιλέξετε την μέθοδο BUY and COLLECT μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από τα κεντρικά της εταιρείας (Λεωφόρος Ηρακλείου 393 , Νέο Ηράκλειο Αττικής, 14122) μέχρι και την ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ από την ημέρα της παραγγελίας σας και να πληρώσετε με μετρητά ή πιστωτική/χρεωστική κάρτα τη στιγμή της παραλαβής. Σε περίπτωση που έχετε προπληρώσει και επιλέξετε την μέθοδο BUY and COLLECT μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελίας σας από τα κεντρικά της εταιρείας μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους.

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε μια παραγγελία μέσα σε 1 ώρα από την πραγματοποίηση της. Μετά το πέρας του προαναφερθέντος χρόνου η ακύρωση δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 14 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που την παραλάβετε. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Στην περίπτωση που ο λόγος της επιστροφής σας αφορά σε λάθος της εταιρείας δεσμευόμαστε να αναλάβουμε το κόστος επιστροφής του προϊόντος.

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μαζί με την Πολική Cookies που αποτελεί ενιαίο κείμενο με την παρούσα και αναπόσπαστο τμήμα αυτής (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή η «Πολιτική») έχει θεσπιστεί από την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «THE PROJECT GARMENTS», που εδρεύει στη Λεωφόρο Ηρακλείου 393, στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 800539505 / Δ.Ο.Υ NΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), τηλ. 2108003996, email online@theprojectgarments.com (στο εξής το/η «ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Ε.Ε.» η «THE PROJECT GARMENTS», η «Εταιρεία», η «Επιχείρηση», «εμείς», «εμάς», «μας»),- η οποία και τυγχάνει και ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που μας χορηγείτε και το αρμόδιο νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, – με σκοπό την ενημέρωση σας, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα και αν ενεργείτε, ήτοι αυτή του πλοηγού/ επισκέπτη, χρήστη των Υπηρεσιών, καταναλωτή – αγοραστή, Μέλους, (εφεξής ο «Χρήστης», «εσείς», «εσάς», «σας»), αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που η Εταιρεία THE PROJECT GARMENTS συλλέγει για εσάς μέσω του http://www.theprojectgarments.com , του http://www.theprojectgarments.gr και του http://www.theprojectgarments.co.uk (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος» ή το «e-shop»), το σκοπό συλλογής τους, την επεξεργασίας τους από την Εταιρεία μας, την κατηγορία ή κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων σας, και τις διαδικασίες που δύναστε να ακολουθήσετε αφενός για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη και επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου αυτή (συγκατάθεση) απαιτείται, αφετέρου για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας της πρόσβασης, ενημέρωσης και διαγραφής των δεδομένων που σας αφορούν ή/ και της ανάκλησης της συγκατάθεσης, εφόσον αυτή μας έχει χορηγηθεί.

Η ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχουν για εμάς προτεραιότητα. Γι’ αυτό η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται υπεύθυνα και σύμφωνα με το νόμο τα προσωπικά σας δεδομένα. Η Εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δε θα λάβει από εσάς περισσότερα προσωπικά δεδομένα από τα απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό που τα συλλέγει, ούτε και θα γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός και αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση/ διεκπεραίωση εκ μέρους μας κάποιας υπηρεσίας, την παροχή της οποίας έχετε συμφωνήσει δυνάμει της σύμβασης πώλησης, (πχ παράδοσης προϊόντος) ή η επεξεργασία από τρίτον είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας (πχ. διενέργεια πιστωτικού ελέγχου) ή αν έχετε δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας, ή/και όταν ο νόμος το επιτάσσει (πχ προς εκτέλεση κάποιας δικαστικής απόφασης, εισαγγελικής παραγγελίας κτλ.). Με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων της παρούσας Πολιτικής, η Εταιρεία μας δεν πωλεί, μισθώνει ή μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Η Εταιρεία μας δε συλλέγει και δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανήλικων παιδιών. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία THE PROJECT GARMENTS, διέπεται από τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας.

H παρούσα Πολιτική Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης και Συναλλαγών στο http://www.theprojectgarments.com, και ενιαίο με αυτούς σύνολο.

Πριν πλοηγηθείτε στο Δικτυακό Tόπο ή κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί μας, όπως για παράδειγμα εγγραφή στην Υπηρεσία Newsletter, άνοιγμα Λογαριασμού Μέλους ή αγορά από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, σας καλούμε να συμβουλευτείτε και την παρούσα Πολιτική και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε και με τους όρους και προϋποθέσεις που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια που σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική συνεπάγεται λήψη και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αν διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλετε να μην κάνετε χρήση του Δικτυακού Τόπου και των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και κυρίως να μη μας χορηγήσετε προσωπικά σας δεδομένα. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μας, στα τηλ. 210-8003996, ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο online@theprojectgarments.com , πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στο Δικτυακό μας Τόπο συμπεριλαμβανομένης και της πλοήγησης σας σε αυτόν ή τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα.

Να σημειωθεί ότι η Εταιρεία μας δύναται κατά καιρούς να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το σύνολο ή/και μέρος της παρούσα Πολιτικής κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση/ αντικατάσταση επιβάλλεται από το νόμο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στο Δικτυακό Τόπο. Η οποιαδήποτε χορήγηση προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς μετά την οποιαδήποτε τροποποίηση, συνεπάγεται και την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιημένων όρων της παρούσας πολιτικής εκ μέρους σας. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε δε συμφωνεί με τις τροποποιήσεις, οφείλει να μη προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή και χρήση του Δικτυακού Τόπου, πολύ δε περισσότερο στη χορήγηση προσωπικών δεδομένων, δύνανται δε οι Χρήστες να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους από εμάς, ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική κατωτέρω.

Η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων περιγράφει και αναλύει:

 • Τις Πληροφορίες και τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς μέσω του Δικτυακού Τόπου/ Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
 • Πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας.
 • Την Πολιτική Cookies.
 • Τον τρόπο πρόσβασής σας στα δεδομένα σας.
 • Τις επιλογές σας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας.

ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΤΟ THE PROJECT GARMENTS

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς, ή μπορεί να αποδοθεί σε εσάς. Τέτοια στοιχεία αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό, πόλη, χώρα, νομό/περιοχή, τηλέφωνο, κινητό, φαξ καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα email, όνομα χρήστη, προβαλλόμενο όνομα, κωδικός πρόσβασης κ.α. (Νόμος 2742/1997, Νόμος 3471/2006, όπως ισχύουν και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις.) Επιπλέον προσωπικά δεδομένα αποτελούν και ορισμένα τεχνικά δεδομένα που σας αφορούν και δύναται με μια επεξεργασία να σας ταυτοποιήσουν, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP ή οι ιστοσελίδες από τις οποίες εισήλθατε στο δικτυακό μας τόπο κ.α.

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΤΟ THE PROJECT GARMENTS

2.1 Γενικά

Με την περιήγηση σας στο Δικτυακό μας τόπο, την εγγραφή σας ως Μέλος στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Newsletter, την υποβολή παραγγελίας αγοράς στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που σας αφορούν, είτε μέσω cookies είτε απευθείας από εσάς που μας τα χορηγείτε. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και των πληροφορίων που σας αφορούν πραγματοποιείται αφενός για σκοπούς άμεσα συνδεδεμένους με τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε και έχετε συμβληθεί μαζί μας για την παροχή τους, ή/και για τους σκοπούς για τους οποίους μας έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας και πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις αναφορικά με τη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που η Εταιρεία μας συλλέγει σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι συναφή και πρόσφορα προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς εσάς που απορρέουν από τις συναλλαγές σας στο THE PROJECT GARMENTS και τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται για την παροχή σε εσάς των προϊόντων και υπηρεσιών μας, τηρούμε δε ορισμένα από αυτά και μετά το κλείσιμο των Λογαριασμών σας, σύμφωνα με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας. Με την πλοήγησή σας στο Δικτυακό Τόπο, την υποβολή παραγγελίας, την εγγραφή σε Newsletter, το άνοιγμα Λογαριασμού συναινείτε με την παρούσα Πολιτική και παρέχετε τη ρητή σας συγκατάθεση για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

Ειδικότερα το THE PROJECT GARMENTS συλλέγει και επεξεργάζεται τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες για εσάς:

2.2 Περιήγηση στο Δικτυακό Τόπο

Για την πλοήγηση σας στο Δικτυακό Τόπο/ Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν απαιτείται η εγγραφή σας, οπότε και η απευθείας χορήγηση εκ μέρους σας σε εμάς προσωπικών σας δεδομένων ή άλλων πληροφοριών που σας αφορούν. Ωστόσο η Εταιρεία κατά την πλοήγηση σας στους δικτυακούς τόπους της THE PROJECT GARMENTS και τη συναλλαγή σας με εμάς μέσω των υπηρεσιών μας, συλλέγει προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες για εσάς μέσω Cookies δικά μας (First Party Cookies) όσο και τρίτων πχ Affiliate Μέλη των Affiliate και άλλων Digital Marketing Δικτύων που συνεργαζόμαστε (Third Party Cookies) και άλλων τεχνολογιών, τα οποία δεδομένα και πληροφορίες η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης, στατιστικούς σκοπούς, για σκοπούς έρευνας αγοράς με σκοπό τη βελτιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, profiling, για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του Διαδικτυακού Tόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των Χρηστών, καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του THE PROJECT GARMENTS σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Επιπλέον χρησιμοποιούνται από εμάς για τη σύνδεσή σας με το Λογαριασμό σας, για την απομνημόνευση των προϊόντων που αποθηκεύονται στο καλάθι σας, για τη σύνδεσή σας με το Λογαριασμό σας χωρίς να απαιτείται το άνοιγμα νέου λογαριασμού κάθε φορά που θέλετε να πραγματοποιήσετε μια αγορά στο κατάστημά μας, για τη λειτουργία του καλαθιού αγοράς, για την εξακρίβωση προβλημάτων στο server μας κ.α.

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή προσωρινά και μεταδίδονται στον server μας όταν επισκέπτεστε το theprojectgarments.com, μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Κανένα αρχείο Cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στο Διαδικτυακό Τόπο δεν συλλέγει πληροφορίες και δε λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας.

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies για τους παραπάνω σκοπούς μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξετε μέσω του Δικτυακού μας Tόπου, τα προϊόντα και τις διαφημίσεις που βλέπετε, την IP διεύθυνση του ΗΥ πρόσβασης σας στο Δικτυακό μας Τόπο, User Name, User ID & Password, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, δημογραφικά στοιχεία για εσάς όπως φύλο, ηλικία, τόπο διαμονής και άλλες αγοραστικές σας συνήθειες και διαδικτυακές συμπεριφορές.

Με την περιήγησή σας στο Δικτυακό Τόπο και την πραγματοποίηση αγορών μέσω του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος, συναινείτε στην επεξεργασία από το THE PROJECT GARMENTS των πληροφοριών που συλλέγει από εσάς με τη χρήση των Cookies. Αναφορικά με τα είδη των cookies και τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς (άλλες από τα προσωπικά σας δεδομένα), επισκεφτείτε την Πολιτική Cookies που η Εταιρεία μας εφαρμόζει.

Χρήση Google Analytics

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία διαδικτυακών αναλύσεων που προσφέρει η Google Inc. (“Google”). Η Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα “cookies”, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, ώστε να βοηθήσουν την ιστοσελίδα να αναλύσει πώς ο χρήστης τη χρησιμοποιεί. Οι πληροφορίες που εξάγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση από εσάς της ιστοσελίδας γενικά θα μεταδοθεί και θα αποθηκευτεί από την Google σε διακομιστές στις ΗΠΑ. Η διεύθυνση σας IP θα περικοπεί από την Google, αλλά μόνο εντός τα Κράτη Μέλη της ΕΕ ή άλλα συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία σχετικά με Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης ΙΡ διεύθυνση αποστέλλεται και συντομεύεται από διακομιστές της Google στις ΗΠΑ. Για λογαριασμό του παρόχου του ιστοτόπου η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό να εκτιμήσει τη χρήση από εσάς της ιστοσελίδας, για να συνθέσει αναφορές για τη δραστηριότητα του ιστοτόπου για τους διαχειριστές του ιστοτόπου και για να παράσχει άλλες υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη δραστηριότητα του ιστοτόπου και τη διαδικτυακή χρήση στον πάροχο της ιστοσελίδας. Η Google δεν σχετίζει την ΙΡ διεύθυνση που μεταδίδεται από το πρόγραμμα πλοήγησής σας με άλλα στοιχεία που κατέχει. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση cookies επιλέγοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα πλοήγησής σας. Περαιτέρω μπορείτε να εμποδίσετε την συλλογή και χρήση στοιχείων από την Google (των cookies και της IP) κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας τη διαθέσιμη προσθήκη προγράμματος πλοήγησης μέσω του ακολούθου συνδέσμου: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?.

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία των δεδομένων της Google Analytics, επισκεφθείτε τις ακόλουθες σελίδες:

Χρήση Skroutz Analytics

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy.

Χρήση Linkwise

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Linkwise. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο linkwi.se, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του linkwi.se, την οποία μπορείτε να βρείτε στο http://linkwi.se/gr-el/privacy-policy/.

Χρήση Facebook Custom Audience

Αυτό το cookie εκτελεί, παραδίδει και εντοπίζει την απόδοση της κάθε διαφήμιστικής καμπάνιας του The Project Garments. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.facebook.com/about/privacy/

2.3 Εγγραφή Μέλους – Άνοιγμα Λογαριασμού

Κατά τη διαδικασία εγγραφής Μέλους το THE PROJECT GARMENTS συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία οι Χρήστες δηλώνουν οικειοθελώς κατά την εγγραφή τους ως Μέλη του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος προκειμένου να ανοίξουν Λογαριασμό. Ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που το THE PROJECT GARMENTS συλλέγει κατά τη διαδικασία της εγγραφής Μέλους αφορούν email και κωδικό πρόσβασης, όνομα, επίθετο, διεύθυνση, ΤΚ, πόλη. Τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα τα χρησιμοποιεί η Εταιρεία μας με σκοπό να σας ανοίξει Λογαριασμό μέσω του οποίου μπορείτε να βλέπετε το ιστορικό των συναλλαγών σας ενώ παράλληλα δίνετε τη συγκατάθεσή σας με τη χορήγηση των στοιχείων αυτών στην Εταιρεία να τηρήσει τον κωδικό πρόσβασης, προκειμένου να επιτρέπει την πρόσβασή σας στο Λογαριασμό σας κάθε φορά που συνδέεστε σε αυτόν με τον κωδικό σας.

2.3 Εγγραφή Μέλους – Άνοιγμα Λογαριασμού

Κατά τη διαδικασία εγγραφής Μέλους το THE PROJECT GARMENTS συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία οι Χρήστες δηλώνουν οικειοθελώς κατά την εγγραφή τους ως Μέλη του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος προκειμένου να ανοίξουν Λογαριασμό. Ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που το THE PROJECT GARMENTS συλλέγει κατά τη διαδικασία της εγγραφής Μέλους αφορούν email και κωδικό πρόσβασης, όνομα, επίθετο, διεύθυνση, ΤΚ, πόλη. Τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα τα χρησιμοποιεί η Εταιρεία μας με σκοπό να σας ανοίξει Λογαριασμό μέσω του οποίου μπορείτε να βλέπετε το ιστορικό των συναλλαγών σας ενώ παράλληλα δίνετε τη συγκατάθεσή σας με τη χορήγηση των στοιχείων αυτών στην Εταιρεία να τηρήσει τον κωδικό πρόσβασης, προκειμένου να επιτρέπει την πρόσβασή σας στο Λογαριασμό σας κάθε φορά που συνδέεστε σε αυτόν με τον κωδικό σας.

Χρήση Hotjar

Ta δεδομένα που συλλέγουμε με το HotJar Cookie, συμπεριλαμβανομένων των τυποποιημένων δεδομένων του πρωτοκόλλου διαδικτύου και των στοιχείων για τον τρόπο συμπεριφοράς σας όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, δεν είναι προσωπικού χαρακτήρα. Χρησιμοποιούμε το HotJar Cookie ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία χρήστη, να εντοπίζουμε προτιμήσεις, να κάνουμε διάγνωση σε τεχνικά προβλήματα, να αναλύουμε τις εξελίξεις και να βελτιώνουμε τον διαδικτυακό μας τόπο. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αρνηθείτε την συλλογή των δεδομένων σας μεταβαίνοντας στη σελίδα εξαίρεσης της Hotjar https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out και κάνοντας κλικ στην επιλογή «Disable Hotjar» (Απενεργοποίηση Hotjar) ή ενεργοποιώντας την επιλογή «Χωρίς παρακολούθηση» στον περιηγητή σας.

2.4 Εγγραφή στην υπηρεσία Newsletter

Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία Newsletter, το THE PROJECT GARMENTS συλλέγει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας. Οι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία Newsletter ρητά συναινούν στην αποστολή από το THE PROJECT GARMENTS στη δηλωθείσα ηλεκτρονική τους διεύθυνση, ενημερωτικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της THE PROJECT GARMENTS, τυχόν προσφορές σε προϊόντα, δώρο-επιταγές και πόντους, διαφημίσεις αναφορικά με προϊόντα, εμπορικές συνεργασίες, άλλα e-shop της Εταιρείας κ.α. Αν και εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία Newsletter, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα Newsletter του THE PROJECT GARMENTS και εν γένει διαφημιστικό υλικό, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη λίστα των αποδεκτών των Newsletter, είτε σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στα ηλεκτρονικά Newsletter, είτε στέλνοντας το σχετικό αίτημα στη διεύθυνση online@theprojectgarments.com. Από τα email που σας αποστέλλει η Εταιρεία μας στα πλαίσια της υπηρεσίας Newsletters, μέσω των cookies, η Εταιρεία καταγράφει τα ποσοστά ανοίγματος μηνυμάτων που λαμβάνετε από εμάς κατά την υπηρεσία αποστολής Newletters και τον αριθμό των κλικ, μαζί με το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων όταν κάνετε κλικ.

2.5 Αγορά Προϊόντων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα THE PROJECT GARMENTS

Για την ολοκλήρωση κάθε Online παραγγελίας, διεκπεραίωσης και εκτέλεσης αυτής είναι απαραίτητη η χορήγηση εκ μέρους σας προσωπικών σας πληροφοριών, ήτοι των στοιχείων που σας ζητούνται για το άνοιγμα Λογαριασμού Μέλους (βλ. άρθρο 2.2 ανωτέρω). Τα δεδομένα αυτά η Εταιρεία μας τα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, ήτοι της εκτέλεσης της παραγγελίας σας με την πώληση των προϊόντων και την παράδοση αυτών στη διεύθυνση που μας δηλώνετε, και για την πραγματοποίηση της πληρωμής εκ μέρους σας. Με τη χορήγηση των προσωπικών σας στοιχείων κατά το στάδιο της παραγγελίας, δίνετε ρητή συγκατάθεση όπως αποστείλουμε σε εσάς στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνετε τη γνωστοποίηση παραλαβής της παραγγελίας, τη γνωστοποίηση εκτέλεσης της παραγγελίας σας, ή χρησιμοποιήσουμε τόσο το e-mail σας όσο και το τηλέφωνό σας για να σας αποστείλουμε μήνυμα σε περίπτωση που δε δύναται να εκτελεστεί από εμάς η παραγγελία σας στο σύνολο ή για να επικοινωνήσει ο μεταφοράς που θα σας παραδώσει τα προϊόντα μαζί σας σε περίπτωση κάποιου προβλήματος και για οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία μαζί σας ή ειδοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους Χρήσης (λάθος τιμή, καθυστέρηση αποστολής κτλ.). Επιπλέον μας χορηγείτε με έναν αριθμό τραπεζικού σας λογαριασμού σας τον οποίο η Εταιρεία μας θα χρησιμοποιήσει στην περίπτωση που Εταιρεία μας οφείλει τυχόν χρήματα σε εσάς σε περίπτωση υπαναχώρησης, και για κανέναν άλλο σκοπό.

2.6 Πληρωμή με πιστωτική κάρτα

Επιπλέον αν για την πληρωμή του(ων) προϊόντος(ων) που αγοράζετε από το THE PROJECT GARMENTS, επιλέξετε την πιστωτική κάρτα, θα πρέπει να μας χορηγήσετε για το σκοπό της πληρωμής το είδος και αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης της, CCV, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία στη (secure) φόρμα παραγγελίας. Δεχόμαστε πιστωτικές κάρτες visa και Mastercard. Οι συναλλαγές στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα μας μέσω κάρτας, προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας RSA Encryption τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών στις περισσότερες μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου. Το THE PROJECT GARMENTS επεξεργάζεται τα στοιχεία της κάρτας σας αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ήτοι την αποπληρωμή για την αγορά των προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Δεν αποθηκεύεται ο αριθμός της κάρτας, επομένως για κάθε αγορά στο Ηλεκτρονικό μας κατάστημα που επιθυμείτε να εξοφλήσετε μέσω πιστωτικής κάρτας, θα πρέπει να δηλώνετε εκ νέου τα στοιχεία της κάρτας σας. Τα στοιχεία των πιστωτικών σας καρτών τα διαχειρίζεται με ασφάλεια και με δική του ευθύνη ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών.

2.7 Διαγωνισμοί

Η THE PROJECT GARMENTS στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών για τα προϊόντα της δύναται να διεξάγει διαγωνισμούς μέσω του Δικτυακού Τόπου ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης facebook κτλ, οπότε σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να πρέπει να δηλώσετε προσωπικά σας δεδομένα όπως όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email, ταχυδρομική διεύθυνση κτλ. Τα δεδομένα αυτά τα επεξεργάζεται η Εταιρεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που κερδίσετε στο διαγωνισμό, για να σας αποστέλλει τυχόν δώρα, για την αποστολή σε εσάς διαφημιστικών μηνυμάτων και άλλων προωθητικών ενεργειών αναφορικά με τα προϊόντα της Εταιρείας. Στα πλαίσια των διαγωνισμών, η Εταιρεία μας δύναται να χορηγηθεί προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους συνεργάτες-προμηθευτές της, όπως για παράδειγμα διαφημιστικές εταιρείες που αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρείας την οργάνωση και διεξαγωγή του διαγωνισμού, πρόσωπα εξουσιοδοτημένα για την αποστολή σε εσάς των δώρων, των διαφημιστικών μηνυμάτων κ.α., επεξεργασία την οποία αναγνωρίζετε ως απαραίτητη για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό και στην οποία συναινείτε με τη συμμετοχή σας σε αυτόν (διαγωνισμό).

2.8 Σύνδεση μέσω λογαριασμού Facebook

O Χρήστης μπορεί να κάνει εγγραφή στο Δικτυακό Τόπο ή να διενεργήσει μία παραγγελία μέσω του λογαριασμού στο Facebook. Σε αυτή την περίπτωση, το THE PROJECT GARMENTS θα σας ζητήσει να δώσετε την άδεια σας να έχουμε πρόσβαση σε όσες πληροφορίες έχετε εσείς δηλώσει στο Facebook να είναι δημόσιες. Με την επιλογή σας να δώσετε την άδεια αυτή, συναινείτε στην πρόσβαση τoυ THE PROJECT GARMENTS στα στοιχεία του Λογαριασμού σας στο Facebook τα οποία είναι δημόσια, με σκοπό τη δημιουργία προφίλ για εσάς για σκοπούς στοχευμένης με βάση το προφίλ σας διαφήμισης των προϊόντων της, αλλά και για στατιστικούς σκοπούς.

ΙΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, τα Προσωπικά δεδομένα και οι Πληροφορίες που συλλέγονται από το THE PROJECT GARMENTS σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές των Χρηστών με το THE PROJECT GARMENTS, την επικοινωνία μαζί τους, την εκτέλεση των παραγγελιών τους, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και τη διασφάλιση της λειτουργίας αυτών, για λόγους στατιστικούς, για την αποφυγή και πάταξη απατηλών και μη αποδεκτών χρήσεων., Με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται στην παρούσα Πολιτική, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Σημαντικός είναι και ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας για λόγους διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων μας. Με την πραγματοποίηση μιας αγοράς το THE PROJECT GARMENTS μπορεί να σας αποστέλλει διαφημιστικό και εν γένει προωθητικό υλικό αναφορικά με τα προϊόντα της, τις προσφορές της, διαγωνισμούς, κτλ. Η επικοινωνία για λόγους marketing θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω αποστολής SMS, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Tο THE PROJECT GARMENTS λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα δεδομένα και τις Πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας για την οποία χορηγούνται, εκτός και αν άλλως έχει συμφωνηθεί στους παρόντες Γενικού Όρους.

Συνοπτικά, ζητάμε τόσες μόνο πληροφορίες όσες μας χρειάζονται ώστε να απολαύσετε μια ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία: συνεπή παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε, ασφαλή πληρωμή της παραγγελίας σας και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση βασισμένη στις ανάγκες και προτιμήσεις σας.

IV. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

Το THE PROJECT GARMENTS δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα και Πληροφορίες που συλλέγει για τους Χρήστες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, σε τρίτους, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά δεδομένα σας και οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς και σας αφορούν, δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα κατωτέρω:

 • Σε εταιρείες του Ομίλου μας για την ολοκλήρωση και εκτέλεση των συμβάσεων με σκοπό την αποθήκευση σε κεντρικές βάσεις δεδομένων, καθώς και για σκοπούς τιμολόγησης και λογιστικής εντός του Ομίλου.
 • Σε Αντιπροσώπους ή/και υπεργολάβους μας με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης του THE PROJECT GARMENTS με τα υποκείμενα των δεδομένων/ πληροφοριών (πχ μεταφορά προϊόντων, έλεγχο πιστωτικό, κτλ).
 • Σε τρίτα πρόσωπα / υπεργολάβους, συνεργάτες που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό του THE PROJECT GARMENTS υπηρεσίες προώθησης και marketing, τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας, τεχνικής υποστήριξης, αποστολής Newsletters.
 • Σε διαφημιστικές εταιρείες και εν γένει παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών: Το THE PROJECT GARMENTS δεν αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συναίνεση των υποκειμένων. Ωστόσο, το THE PROJECT GARMENTS δύναται να μοιράζεται με τους τρίτους παρούχους διαφημιστικών υπηρεσιών στατιστικές πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα που αγοράστηκαν, δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορητών συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσβαση των Χρηστών στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα κτλ.
 • Σε τρίτους που παρέχουν στο THE PROJECT GARMENTS υπηρεσίες σχετικές με τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος όπως για παράδειγμα developers, data analysts, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων και πληροφοριών των υποκειμένων, αυστηρά για το σκοπό της διεκπεραίωσης των υπηρεσιών τους προς εμάς.
 • Σε i-cloud service providers για τη φιλοξενία της βάσης δεδομένων των πελατών μας, την τεχνική υποστήριξη και διαχείριση.
 • Σε παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων.
 • Σε ειδικούς διαδόχους: Σε περίπτωση που το THE PROJECT GARMENTS υποβληθεί σε μια επιχειρηματική αλλαγή, όπως συγχώνευση, Joint Venture, εξαγορά από άλλη εταιρεία, ή πώληση όλων ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της, μπορεί να μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και δεδομένα των Χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών, στο διάδοχο οργανισμό σε περίπτωση μιας τέτοιας αλλαγής. Εάν σημαντικές αλλαγές επέλθουν στις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων του THE PROJECT GARMENTS ως αποτέλεσμα της επιχειρηματικής μετάβασης, το THE PROJECT GARMENTS θα σας ενημερώσει πριν από τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σας.

Το THE PROJECT GARMENTS ενημερώνει ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών σας αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης.

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι του THE PROJECT GARMENTS που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και Πληροφορίες των υποκειμένων είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα δεδομένα και τις Πληροφορίες απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων έχει ληφθεί.

Το THE PROJECT GARMENTS δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα ή άλλες πληροφορίες των Χρηστών σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση τους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το THE PROJECT GARMENTS μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα/ πληροφορίες των Χρηστών και να τα παρακολουθεί για την εκτέλεση της παραγγελίας σας και μπορεί να γνωστοποιεί τα στοιχεία σε τρίτο: (i) όταν η Εταιρεία θεωρεί καλή τη πίστει ότι είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιεί τα στοιχεία σε απάντηση νομικής διαδικασίας (για παράδειγμα, δυνάμει δικαστικής απόφασης, εντάλματος έρευνας ή κλήτευσης) (Ii) όταν πρέπει να συμμορφωθεί με τυχόν ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς (iii) όταν πιστεύει ότι το Ηλεκτρονικό Κατάστημα χρησιμοποιείται για τη διάπραξη ενός εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας ή ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες εταιρίες και οργανισμούς για τους σκοπούς της προστασίας της απάτης και της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου (Iv) προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία του THE PROJECT GARMENTS και της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του να επιβάλλει τους Όρους Χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

V. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Με τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής και χρήση των Υπηρεσιών στο THE PROJECT GARMENTS και σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης του, συναινείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ειδικότερα παρέχετε τη συναίνεσή σας:

Χρήση δεδομένων για αγορά προϊόντος: Με την πρόσβαση και τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος το υποκείμενο συναινεί στη χρήση των δεδομένων του από την Εταιρεία με σκοπό την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, την αποστολή των προϊόντων που αγοράστηκαν, την επικοινωνία μαζί σας, και την παροχή και των λοιπών υπηρεσιών. Ειδικότερη η συναίνεση περιγράφεται ανωτέρω.

Χρήση δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς: Το υποκείμενο συναινεί ότι το THE PROJECT GARMENTS θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα και άλλες Πληροφορίες για ενέργειες μάρκετινγκ, όπως π.χ. την αποστολή email με γενικές πληροφορίες ή διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία) αναφορικά με τα προϊόντα του. Εφόσον ο Χρήστης το επιθυμεί, το THE PROJECT GARMENTS θα παραιτηθεί από τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα των εγγεγραμμένων μελών που λαμβάνουν τα ενημερωτικά δελτία. Οι διαδικασίες διαγραφής αναφέρονται στην παρούσα και στου Γενικούς Όρους.

Χρήση Δεδομένων για τη βελτίωση των Υπηρεσιών μας: Το υποκείμενο παρέχει τη ρητή του συναίνεση στην αποστολή σε αυτό ερωτηματολογίων με σκοπό την βελτιστοποίηση των Υπηρεσιών μας, ή διασύνδεσης αρχείων που το αφορούν.

Χρήση Δεδομένων για τη δημιουργία προφίλ: Το υποκείμενο παρέχει τη ρητή του συναίνεση στη δημιουργία προφίλ με σκοπό την προώθηση προς αυτό εξατομικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων και τη βελτιστοποίηση των προϊόντων/ υπηρεσιών της Εταιρείας μας.

Επεξεργασία δεδομένων αναφορικά με απατηλές πράξεις: Το υποκείμενο συναινεί ότι σε περίπτωση ύπαρξης εύλογων στοιχείων που υπαινίσσονται απατηλή πράξη και εφόσον το απαιτεί η συγκεκριμένη περίσταση, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να συλλέξει, επεξεργαστεί και χρησιμοποιήσει εκείνα τα δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποκάλυψη, όπως και τη διακοπή προσφορών που δημιουργήθηκαν με δόλιο σκοπό καθώς και τα στοιχεία κάθε άλλης παράνομης ή αντισυμβατικής χρήσης του δικτυακού τόπου.

Διαβίβαση δεδομένων σε περίπτωση νόμιμης διάταξης: Συναινείτε στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.

VΙ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Tο THE PROJECT GARMENTS δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, hacking, απώλεια δεδομένων, ή άλλες παραβιάσεις δεν πρόκειται ποτέ να συμβούν. Δυστυχώς, η μετάδοση των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Παρόλο που η Εταιρεία προσπαθεί να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων του Χρήστη κατά τη μετάδοσή τους μέσω του Δικτυακού Τόπου. Κάθε μετάδοση γίνεται με ευθύνη του υποκειμένου. Μόλις το THE PROJECT GARMENTS λάβει τα στοιχεία του υποκειμένου, ενεργοποιούνται οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά.

Επιπλέον δεν αποθηκεύουμε τα στοιχεία των καρτών σας που μας χορηγείτε είτε μέσω web είτε και τηλεφωνικά. Τα στοιχεία των καρτών σας δεν είναι ορατά στο THE PROJECT GARMENTS, διότι αυτομάτως μετά την υποβολή τους σε εμάς, διαβιβάζονται μέσω υπερσυνδέσμου απευθείας στην συνεργαζόμενη Τράπεζα που διενεργεί και την εκκαθάριση των πιστωτικών καρτών.

Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας είστε και παραμένετε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων του Λογαριασμού σας. Επομένως οφείλετε να λαμβάνετε κάθε πρόσφορο μέτρο για τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Λογαριασμό σας, όπως για παράδειγμα να εξασφαλίσετε ότι ο κωδικός πρόσβασης παραμένει ασφαλής. Αν πιστεύετε ότι ο κωδικός σας έχει διαδοθεί σε μη εξουσιοδοτημένο από εσάς τρίτων, οφείλετε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν, μέχρι τότε ωστόσο φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τις συναλλαγές ή κινήσεις έχουν διενεργηθεί με τη χρήση του κωδικού σας.

VII. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Το υποκείμενο, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και προστασίας των προσωπικών του δεδομένων, έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Σε κάθε περίπτωση έχει το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το THE PROJECT GARMENTS απευθύνεται εγγράφως προς το THE PROJECT GARMENTS στο email online@theprojectgarments.com. Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε ένα αίτημα σε εμάς για τη δωρεάν πρόσβαση στα δεδομένα σας, ωστόσο ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που το THE PROJECT GARMENTS τηρεί για εσάς, ενδέχεται να σας χρεώσουμε το κόστος της Εταιρείας μας να παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με τα δεδομένα σας ή τυχόν άλλες πληροφορίες που κατέχουμε για εσάς.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή του Λογαριασμού σας, η τη μη παραλαβή των ενημερωτικών μας δελτίων ή άλλων διαφημιστικών ενεργειών μας, θα πρέπει και πάλι να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2108003996, email online@theprojectgarments.com, ή αφήνοντας σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα πράξουμε το αμεσότερο δυνατό τα απαραίτητα. Σε κάθε περίπτωση και μετά τη διαγραφή των στοιχείων ρητά συμφωνείτε στη διατήρηση των στατιστικών στοιχείων αναφορικά με εσάς αφού βεβαίως αυτά (δεδομένα σας) θα έχουν καταστεί πλέον ανώνυμα.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρείτε το δικαίωμα ενημέρωσης ή/ και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ THE PROJECT GARMENTS

Η παρούσα Δήλωση για την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων σας παρέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για ποιους σκοπούς τα επεξεργαζόμαστε.

Η νομοθεσία αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα αλλάζει με ημερομηνία ισχύος από 25 Μαΐου 2018 (Κανονισμός ΕΕ 2016/679). Η παρούσα δήλωση έχει δημιουργηθεί με σκοπό την ενημέρωσή σας για τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και για τα δικαιώμ]τά σας που απορρέουν από το νόμο.

Θα πρέπει να διαβάσετε τη Δήλωση Απορρήτου για να κατανοήσετε πλήρως την έννομη βάση για τη συλλογή των δεδομένων σας, πώς τα χρησιμοποιούμε, σε ποιόν τα διαβιβάζουμε και τα δικαιώματα που έχετε. Επιπλέον πολιτικές απορρήτου ενδέχεται να εφαρμόζονται σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, πέραν της παρούσας (όπως για παράδειγμα η πολιτική για τα cookies).

Δέσμευση στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευόμαστε στο να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και το δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα. Θα διατηρούμε πάντα τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και θα συμμορφωνόμαστε με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων όπως εκάστοτε ισχύουν με βάση το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ποιοι είμαστε:

Υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων κατά την έννοια του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η:

THE PROJECT GARMENTS

Με έδρα: Λεωγόρο Ηρακλείου 393, 14122, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 2108003996

Ε-mail: online@theprojectgarments.com

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στο πλαίσιο της εγγραφής σας ως πελάτης στο ηλεκτρονικό ή φυσικό μας κατάστημα, είτε κατά την πραγματοποίηση αγοράς σας ως επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, καθώς και τυχόν επιπλέον πληροφορίες που συμπληρώνετε για να ανανεώσετε ή επικαιροποιήσετε τις πληροφορίες εγγραφής σας κατά καιρούς ή άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την διενέργεια και ολοκλήρωση της όποιας συναλλαγής σας με εμάς. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε ή δημιουργούμε με ίδια μέσα ή λαμβάνουμε από τρίτα μέρη. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ονοματεπώνυμο, διεύθυνση παράδοσης, διεύθυνση χρέωσης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο και λοιπές πληροφορίες επικοινωνίας.

Επίσης συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας στο πλαίσιο των συναλλαγών σας με εμάς. Για το σκοπό αυτό σας παρέχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ως εγγεγραμμένος πελάτης λίστα με προϊόντα που σας ενδιαφέρουν. Εάν πραγματοποιήσετε κάποια αγορά από εμάς ή λάβετε κάποια υπηρεσία ενδέχεται να συλλέξουμε, να καταγράψουμε και να αξιολογήσουμε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα που αγοράσατε και την υπηρεσία που σας παρείχαμε ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας σε τυχόν επόμενη αγορά.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι προκειμένου να εγγραφείτε ή να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρειαζόμαστε το email σας, το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, το τηλέφωνό σας. Ωστόσο, εάν μας παρέχετε επιπλέον προσωπικά σας δεδομένα μετά από σχετικό μας αίτημα ή οικειοθελώς θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που εγγραφείτε στην υπηρεσία μας μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να συλλέξουμε τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από τις πληροφορίες που έχετε δώσει στην πλατφόρμα (αρκεί η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης να έχει σχετικό δικαίωμα να διαμοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με εμάς).

Επίσης συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τις αγορές που κάνετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα συμπεριλαμβανομένων:

 • Κανάλι / Πηγή προέλευσης
 • Συσκευή
 • Περιοχή
 • Ημερομηνία και ώρα
 • Διάρκεια παραμονής και περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα
 • Ιστορικό παραγγελιών

Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας συλλέγουμε cookies. Διαβάστε την πολιτική μας παραπάνω.

Μπορεί να συνδυάσουμε τα αναφερόμενα εδώ προσωπικά σας δεδομένα με άλλα δεδομένα που τηρο

ύμε για εσάς σε κάποια άλλη από τις εταιρείες του ομίλου που παρατίθενται εδώ (παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα Ποιοι είμαστε).

Κατά τη διάρκεια της πελατειακής σας σχέσης μαζί μας ενδέχεται (εάν μας έχετε δώσει σχετική συναίνεση να σας προωθούμε προϊόντα μας) να σας ζητήσουμε τη γνώμη σας σχετικά με συγκεκριμένα προϊόντα που αγοράσατε.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας δώσουμε την ιδιότητα του εγγεγραμμένου χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή εν γένει την ιδιότητα του πελάτη προκειμένου να είμαστε σε θέση να προβούμε στις ακόλουθες ενέργειες:

Να δημιουργήσουμε ένα προφίλ χρήστη για εσάς έτσι ώστε να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να παραγγέλνετε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα γρηγορότερα και ευκολότερα. Στο προφίλ χρήστη που δημιουργούμε για εσάς θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε προηγούμενες και εκκρεμείς αγορές σας με εμάς και να τηρείτε λίστα με προϊόντα που σας ενδιαφέρουν για πιθανές μελλοντικές παραγγελίες. Στο προφίλ σας αυτό συγκεντρώνονται και οι λοιπές δραστηριότητες σας στον ιστότοπό μας, όπως η συμμετοχή σε κληρώσεις, κλπ.. Τα στοιχεία και το περιεχόμενο του προφίλ χρήστη είναι ορατά σε εσάς ανά πάσα στιγμή.

Για να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο λογαριασμό σας για διαφημιστικούς λόγους θα σας ζητήσουμε τη σχετική ρητή συναίνεσή σας (μέσω εγγραφής σας στο newsletter της THE PROJECT GARMENTS ή μέσω της ρητής συναίνεσης που μας παρέχετε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας ή της περιήγησής σας το ηλεκτρονικό μας κατάστημα).

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να έχετε λογαριασμό πελάτη μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας (τηλεφωνικά ή γραπτά) για να διαγράψετε το λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τη διαδικασία διαγραφής.

Επιπλέον χρησιμοποιούμε, κατά περίπτωση, προσωπικά δεδομένα:

 • Για να διαχειριζόμαστε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που αφορούν τους εγγεγραμμένους χρήστες
 • Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις αγοραστικές σας συνήθειες έτσι ώστε να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες μας
 • Για να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα της προώθησης πωλήσεων μας και να συνδράμουμε στην προώθηση καταλληλότερων μηνυμάτων, πληροφοριών και προσφορών σε εσάς και άλλους πελάτες
 • Για να σας ενημερώσουμε για εκδηλώσεις, ειδικές προσφορές, προωθητικές ενέργειες και άλλα σχετικά ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εμπορεύεται, εφόσον έχουμε λάβει τη ρητή συναίνεσή σας
 • Για να σας ενημερώσουμε σχετικά με προσφορές ή προωθητικές ενέργειες τρίτων συνεργαζόμενων με εμάς, εφόσον μας έχετε δώσει σχετική συναίνεση
 • Για να διαφημίσουμε την εταιρεία και τα προϊόντα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε εσάς και σε άλλα άτομα που μπορεί επίσης να ενδιαφέρονται για αυτά που προσφέρουμε, εφόσον μας έχετε δώσει σχετική συναίνεση
 • Για να σας παρέχουμε υπηρεσίες σχετικά με τις συναλλαγές μας με εσάς, όπως όταν χρησιμοποιούμε τη διεύθυνσή σας για να σας αποστείλουμε προϊόντα που έχετε αγοράσει.
 • Για να επιβεβαιώσουμε ότι οι πληροφορίες που τηρούμε είναι ακριβείς και ενημερωμένες (εάν έχουμε τη συναίνεσή σας, όπου αυτό απαιτείται από το νόμο) Για λόγους έρευνας, αξιολόγησης και ανάλυσης της γνώμης σας για τα προϊόντα μας και την εμπορική μας πολιτική, τη φήμη, την αναγνωρισιμότητα των εμπορικών μας σημάτων και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων και για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, κατά καιρούς, για τους σκοπούς αυτούς και για να σας ενημερώσουμε σχετικά με αλλαγές στις υπηρεσίες που παρέχουμε και τις πολιτικές που υιοθετεί η Εταιρεία.

Newsletter της THE PROJECT GARMENTS

Αν έχετε εγγραφεί στο newsletter της THE PROJECT GARMENTS και έχετε παράσχει τη ρητή συναίνεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας με τους εξής τρόπους:

Το newsletter της THE PROJECT GARMENTS ενδέχεται να περιέχει ειδήσεις, διαφημίσεις, προσφορές, προτάσεις για συμμετοχή σε καμπάνιες και εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συμμετέχει η Εταιρεία και άλλες πληροφορίες σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η THE PROJECT GARMENTS. Το περιεχόμενο του newsletter ενδέχεται να είναι εξατομικευμένο στις δικές σας προτιμήσεις και ενδιαφέροντα.

Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο της THE PROJECT GARMENTS μας παρέχετε τη δυνατότητα να δημιουργούμε μια εξατομικευμένη συλλογή από νέα, προσφορές και άλλες πληροφορίες που πιθανώς σας ενδιαφέρουν, αξιολογώντας τις αγοραστικές σας συνήθειες και τις αναζητήσεις σας στον ιστότοπό μας ώστε να μπορέσουμε να συντάξουμε ένα ενημερωτικό δελτίο το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις και τα ενδιαφέροντά σας.

Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο της THE PROJECT GARMENTS, μπορείτε να πραγματοποιήσετε απεγγραφή από τη λίστα των αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή. Για την διαγραφή σας από τη λίστα, επιλέξτε το σχετικό σύνδεσμο που περιέχεται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο ή επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά ή γραπτά μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς (για παράδειγμα εάν λαμβάνετε email από εμάς, κάνετε μία αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημά, λαμβάνετε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό, κ.λπ.).

Εάν μας δηλώσετε, σε οποιαδήποτε στιγμή, ότι δεν επιθυμείτε να είστε πελάτης της Εταιρείας, τότε θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως στην περίπτωση των επιστροφών προϊόντων που έχετε αγοράσει. Στις περιπτώσεις αυτές ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπλέον στοιχεία όπως τραπεζικός λογαριασμός, όνομα δικαιούχου, IBAN, τραπεζικό ίδρυμα για την ολοκλήρωση επιστροφής χρημάτων.

Με ποιους διαμοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διαμοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου (βλ. ενότητα ποιοι είμαστε ανωτέρω) έχοντας από κοινού πρόσβαση σε μία κεντρική βάση δεδομένων. Κάθε εταιρεία διαμοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα του πελατολογίου της με τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου, συμπεριλαμβάνοντας τις σχετικές πληροφορίες στην κεντρική βάση δεδομένων. Αυτό επιτρέπει την ευκολότερη αναγνώριση σας και τη διευκόλυνση των συναλλαγών σας με όλες τις εταιρείες και τα καταστήματα του Ομίλου.

Για τους λόγους που τέθηκαν ανωτέρω, διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και σε προμηθευτές ή εκτελούντες την επεξεργασία που εκτελούν συγκεκριμένες υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Διαμοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα μέρη που:

 • Επικοινωνούν μαζί σας μέσω email ή άλλο ηλεκτρονικό μήνυμα ή τηλεφωνικά, για λογαριασμό μας (εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας)
 • Προωθούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (μέσω διαφημιστικής εταιρείας) οι οποίες τα χρησιμοποιούν για να εντοπίσουν άτομα με παρόμοιες προτιμήσεις με τις δικές σας, τα οποία ενδέχεται να ενδιαφέρονται για τα προϊόντα μας, προκειμένου να εμφανίζονται σε αυτά οι διαφημίσεις μας στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να διαβιβάζονται και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και οι χώρες αυτές ενδέχεται να μην έχουν θεσπίσει νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Έχουμε υποχρέωση να διαβεβαιώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που διαχειριζόμαστε εμείς, οι προμηθευτές μας ή άλλοι συνεργάτες που λειτουργούν εκτός ΕΟΧ αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και προστατεύονται ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια ή καταστροφή, παράνομη επεξεργασία και κάθε επεξεργασία που είναι ασύμφωνη με το σκοπό που τίθεται στην παρούσα δήλωση.

Επιπλέον, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάποια νομική απαίτηση, ή για να προστατέψουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και ασφάλεια της επιχείρησής μας, των πελατών μας ή άλλων. Αυτό περιλαμβάνει περιπτώσεις ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες εταιρείες ή οργανισμούς για τους σκοπούς της πρόληψης απάτης.

Σε οιονεί καθολικούς διαδόχους της επιχείρησής μας.

Η έννομη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας

1. Στις περισσότερες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αναφέρονται ανωτέρω, είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, εφόσον δεν υπερτερούν των δικών σας συμφερόντων, έτσι ώστε:

Να σας παρέχουμε πρόσβαση στον εξατομικευμένο σας λογαριασμό, όπου μπορείτε να παρακολουθείτε τις συναλλαγές σας, προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, λίστες επιθυμίας που έχετε δημιουργήσει, να ολοκληρώνετε ταχύτερα τις αγορές σας, κ.λπ.

Να σας προσφέρουμε υπηρεσίες που είναι χρήσιμες, εύχρηστες και ευχάριστες, περιλαμβανομένης της προσωποποιημένης επικοινωνίας μαζί σας κατά τον τρόπο που επιθυμείτε και έχετε δηλώσει, και προϊόντα που σας ενδιαφέρουν και είναι προς όφελός σας, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Να κατανοήσουμε καλύτερα τη βάση πελατών μας για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τις προωθητικές μας ενέργειες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα αφού έχουμε λάβει τη σχετική σας συναίνεση, όπως για τους σκοπούς:

 • Της αποστολής προωθητικής επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Της τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί σας για προωθητικές ενέργειες.
 • Της διαφήμισης στο εν γένει ηλεκτρονικό περιβάλλον.
2. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης (αγοράς) με εμάς ή πριν από αυτή:
 • Για την ταυτοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων σας
 • Για την επικοινωνία είτε σε προσυμβατικό στάδιο είτε σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη συναλλακτική σας σχέση με την Εταιρεία
 • Για την εξυπηρέτηση, διαχείριση, παρακολούθηση, διεκπεραίωση των συναλλαγών σας,
 • Για την εξυπηρέτηση όλων των μορφών συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών
3. Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Τι θα συμβεί εάν δεν μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή ζητήσετε να σταματήσουμε να τα επεξεργαζόμαστε;

Παρακαλούμε σημειώστε ότι προκειμένου να συνεχίσετε να είστε εγγεγραμμένος πελάτης και να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρειαζόμαστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (για να πραγματοποιείτε είσοδο στο λογαριασμό σας) και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ανωτέρω ενότητα: Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε (για υποβολή παραγγελίας). Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να μας παρέχετε περισσότερες πληροφορίες κατόπιν σχετικού μας αιτήματος θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου και να βελτιώσουμε τη γενικότερη εμπειρία σας όταν συναλλάσσεστε με εμάς.

Εάν ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα τότε μπορεί να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε προνόμια ή διευκολύνσεις που σχετίζονται με την εγγραφή σας.

Τα Δικαιώματά σας

Σας ενημερώνουμε αναλυτικά σχετικά με τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς. Συγκεκριμένα κατόπιν σχετικού σας αιτήματος και υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας:

Δικαίωμα ενημέρωσης

Η Εταιρεία οφείλει να σας ενημερώνει για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλει τα δεδομένα σας, όπως ενδεικτικά για το τί δεδομένα επεξεργάζεται, για ποιο σκοπό, για τί χρονικό διάστημα τα κρατάει σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την Εταιρεία επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από την Εταιρεία τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας.

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από την Εταιρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας, υπό προϋποθέσεις.

Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Η Εταιρεία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσει την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση στα πλαίσια απόφασης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία να μην υποβάλλεστε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Δικαίωμα φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα ζητήσετε από την Εταιρεία να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να τα διαβιβαστούν σε άλλο πάροχο χωρίς αντίρρηση.

Περαιτέρω για τη διευκόλυνσή σας για την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας η Εταιρεία μεριμνά για την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα σχετικά αιτήματά σας.

Ειδικότερα, όπως λεπτομερέστερα αναφέρεται ανωτέρω, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, ως υποκείμενα των δεδομένων έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, αφενός για το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβετε αντίγραφο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου, να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε, εφόσον επιθυμείτε, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

 • Ιστοσελίδα: http://www.dpa.gr
 • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
 • Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
 • Fax: +30 210 6475628
 • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Αιτήματα σε εμάς

Είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να απαντάμε σε αιτήματά σας και να παρέχουμε πληροφορίες χωρίς χρέωση, εκτός των περιπτώσεων που τα αιτήματα του υποκειμένου των δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, περίπτωση κατά την οποία δικαιούμαστε να επιβάλουμε ένα μικρό τέλος για την παροχή των πληροφοριών ή να σας αρνηθούμε το αίτημα.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε το αίτημα σας:

 • στην ηλεκτρονική διεύθυνση: online@theprojectgarments.com
 • Μέσω τηλεφώνου: +30 210 8003996

Παρακαλούμε, κρίνετε υπεύθυνα το αίτημα σας προτού το υποβάλετε. Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Γενικά απάντηση στα αιτήματά σας δίδεται εντός μηνός από όταν λάβαμε το αίτημά σας, αλλά εάν το αίτημα απαιτεί περισσότερο χρόνο θα σας ενημερώσουμε (εντός ενός μηνός) σχετικά.